Tehtävätyypit

ETSINTÄLENNOT

Hätäetsintä

Hätäetsinnässä etsitään hengen tai terveyden vaarassa olevaa ihmistä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kiinteäsiipisen etsintäkoneen vasteaika tehtävään on kaksi tuntia siitä, kun miehistö aloittaa siirtymisen kohti lentopaikkaa, vapaaehtoisuuperiaate huomioiden.

Miehittämättömien laitteiden (UA) käyttäjät ja moottorivarjoliitäjät siirtyvät hälytyksen hyväksyttyään tehtävän johtopaikalle saamaan tehtävän tilanne- tai pelastustoimen johtajalta.

Hätäetsinnässä on hyvä käyttää useampaa eri ilma-alusta niille sopivilla alueilla. Määrittelyssä voi auttaa Lentopelastusseuran valmiuspäivystäjä tai johtopaikkayhteyshenkilö, mikäli sellainen on käytettävissä (koulutus alkaa vuoden 2018 aikana).

Kiinteäsiipinen lentokone pystyy kommunikoimaan viranomaisilma-aluksen kanssa ilmailuradiolla, eikä näiden yhteiskäyttö ole hankalaa. Useilla MOVA-lentäjillä on myös ilmailuradio käytettävissään, muttei kaikilla. UA-laitteiden osalta tämä on hankalampaa, ja käytännössä edellyttää johtopaikkayhteyshenkilön paikallaoloa.

Tutkinnallinen etsintä

Tutkinnallinen etsintä toteutetaan kuten hätäetsintä, mutta ilman kiirettä. Ajankohta voidaan valita sään, vuorokauden- ja jopa vuodenajan mukaan. Etsintä on helpointa aikoina, jolloin maassa ei ole lunta eikä puissa lehtiä.

Tutkinnallisessa etsinnässä voidaan hyödyntää kaikkia Lentopelastusseuran käytössä olevia ilma-aluksia.

VALVONTALENNOT

Metsäpalovalvontalennot (H371)

Metsäpalovalvontalennot muodostavat poikkeuksen muihin Lentopelastusseuran tehtäviin verrattuna siltä osin, että toiminta perustuu seuran jäsenyhdistysten osallistumiseen viranomaisen tekemään tarjouskilpailuun eri palolentoreittien osalta. Sopimus tehdään jäsenyhdistyksen ja Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston välillä. Sopimuksen solmittuaan jäsenyhdistykset lentävät lentoja metsäpaloindeksin niin velvoittaessa.

Lennoilla on mukana lentäjä ja tehtävänjohtaja, pelastusviranomainen voi osallistua lennolle niin halutessaan.

Koulutus metsäpalovalvontalentoihin sisältyy Lentopelastusseuran tehtäväkoulutukseen.

Savuhavainnon tarkastuslennot (H372)

Hätäkeskus voi hälyttää metsäpalovalvontalentosopimuksen omaavan jäsenyhdistyksen savuhavainnon tarkastuslennolle.

Myrskytuhojen tarkastuslennot

Pelastusviranomainen voi pyytää SLPS:n valmiuspäivystäjältä ilma-alusta myrskytuhojen tarkastamiseen. Valmiuspäivystäjä hälyttää tilanteesta riippuen sopivan ilma-aluksen (LEKO, UAS tai MOVA) viranomaisen avuksi. Lentokoneeseen on mahdollista ottaa mukaan pelastusviranomainen. Lennot lennetään etsintälentojen tapaan.

Sammutusjohtolennot

Pelastusviranomainen voi pyytää seuran valmiuspäivystäjältä ilma-alusta sammutusjohtolennolle. Pääsääntöisesti lennolle lähtevät lentäjä ja tehtävään koulutettu lentosammutuspäällikkö, mutta tilannekuvan saamiseksi lennolle voi lähteä myös normaali miehistö. Tilannekuvan täydentämiseen voidaan käyttää myös UA- ja MOVA -laitteita.

Öljyn- ja tulvantiedustelulennot

Pelastusviranomainen voi pyytää SLPS:n valmiuspäivystäjältä ilma-alusta öljyn- tai tulvantiedustelulennolle. Lennot lennetään etsintälennon keinoja hyväksikäyttäen, mutta pelastusviranomaisen mukaan ottaminen lennolle on myös mahdollista. Tilanteesta riippuen näitä lentoja voidaan lentää myös UA- ja MOVA -laitteilla.

Liikenteen ja/tai ihmisjoukkojen valvonta

Poliisiviranomainen voi pyytää SLPS:n valmiuspäivystäjältä ilma-alusta avustamaan esimerkiksi jonkin suuren massatapahtuman liikenteen valvonnassa. Poliisiviranomainen voidaan ottaa mukaan lennolle lentokoneella, tai tehtävänjohtaja voi välittää tietoja Virvellä. Tilannekuvan parantaminen valo- tai videokuvin on mahdollista lentokoneella ja UA-laitteella.

Kuljetukset

Poliisiviranomainen voi pyytää seuran valmiuspäivystäjältä ilma-alusta avustamaan henkilö- tai materiaalikuljetuksissa. Tavanomainen lentokentältä toiselle kuljettaminen ei liene järkevää, mutta joissain tapauksissa kuljetuksissa voi olla perusteena mahdollisuus käyttää soveltuvaa maanteitä lähtö- tai laskupaikkana, tai molempina.

TAKAISIN VIRANOMAIS-ETUSIVULLE

020 728 9500 (24/7)