Ilma-aluksen edut

Toistaiseksi Lentopelastusseuran keinovalikoiman suurimman osan muodostavat kiinteäsiipiset lentokoneet, mutta nykyään mukana ovat myös miehittämätön ilmailu ja moottoroidut liitimet.

Miehittämättömiä ilma-aluksia ja moottoroituja varjoliitimiä on käytetty jo pitkään apuna etsinnöissä, mutta alkuvaiheessa mitään sopimusperustetta toimintaan ei ollut. Tästä syystä käyttö oli toteuttajan omalla vastuulla. Koska Lentopelastusseura koordinoi kaikkea Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ilmatoimintaa, seura neuvotteli molempien lajien edustajien kanssa, ja kummatkin ovat nyt osa Lentopelastusseuran ilma-alusvalikoimaa. Ensimmäiset UAS-hälytysryhmät perustettiin vuoden 2017 lopulla, ja ensimmäiset MOVA-hälytysryhmät puolestaan 2019 alussa.

Seuraavassa on esitetty ilma-alusten etuja. Yhteistä kaikille on se, että ilmasta voi tarkastaa alueita, joihin on hankalaa muuten päästä, sekä avointen alueiden nopea tarkastaminen. Kohteen löytyminen on aina hyvä juttu, mutta myös alueiden tyhjäksi toteamisella on oma arvonsa maayksiköiden toiminnan helpottamiseksi, erityisesti vaikeakulkuisilla alueilla, kuten hakkuuaukeilla, soilla, rantakaislikoissa tms.

LENTOKONE

Edut

Kiinteäsiipinen ilma-alus on parhaimmillaan laajojen avointen alueiden nopeassa tarkastamisessa. Tehtävän laadusta riippuen valitaan käytettävä etsintämenetelmä, joista useimmin käytetty on yhdensuuntaismenetelmä. Sillä voidaan henkilöetsinnässä kartoittaa esimerkiksi 5 x 5 km kokoinen alue noin tunnissa. Mikäli tarkoituksena on tiedustella öljyn tai tulvan levinneisyyttä tai myrskytuhoja, tunnissa kartoitettava alue on huomattavasti laajempi.

Tilanne- tai pelastustoiminnan johtaja voi olla yhteydessä ilma-alukseen Virvellä, tai viranomaisen edustaja voidaan ottaa mukaan lennolle. Tarvittaessa viranomainen voidaan noutaa vaikka tarkoitukseen soveltuvalta maantieltä. Myös seuran valmiuspäivystäjää voidaan hyödyntää yhteydenpidossa, mikäli yhteys suoraan koneesta tilannejohtajaan ei onnistu, tai sitä ei katsota järkeväksi, voidaan koneen ja valmiuspäivystäjän yhteys hoitaa Virvellä, ja valmiuspäivystäjän ja tilannejohtajan välinen yhteys vaikkapa matkapuhelimella.

Kameralla varustettu lentokone tuottaa hyvälaatuisia valokuvia, joita voidaan hyödyntää tilannekuvan parantamisessa erityisesti pelastustoimen tehtävissä, kuten metsäpaloissa, muissa tulipaloissa, suuremmissa onnettomuuksissa jne.

Vuonna 2018 alkanut “tekniikkaprojekti” toi mukanaan “Sampan“, Samsung Galaxy Tab Active2 -tablettitietokoneen sovelluksineen. Laitteella onnistuu sekä ilmailutyyppinen navigointi että perinteisellä maastokartalla navigointi, lisäksi laite toimii ensisijaisena kommunikointivälineenä SLPS:n tilannekeskuksen ja miehistön välillä. Kommunikointiin käytetään Secapp-hälytysjärjestelmää ja tarkan navigoinnin lisäksi Mapitare-sovellus tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa siihen liittyneiden toimijoiden osalta. Molemmat mainitut sovellukset ovat viranomaishyväksyttyjä ja siten tietoturvallisia.

Huomioitavaa

Kuten kaikkien muidenkin ilma-alusten suhteen, erilaiset esteet (puusto, rakennukset yms.) haittaavat näkyvyyttä ilmasta. Lentokone ei kohtuullisen suuren ilmanopeutensa takia myöskään sovellu hyvin henkilöetsintään alueilla, joilla liikkuu paljon ihmisiä, esimerkiksi suuremmissa taajamissa.

Lentokoneen käyttöön vaaditaan riittävä lentosää sekä tehtäväalueelle että reitille lentokentältä sinne ja takaisin. Käytännössä vaakanäkyvyyttä tulee olla enemmän kuin viisi kilometriä ja pilven alarajan korkeuden vähintään 300 metriä. Joissakin tapauksissa käytettävä lentopaikka saattaa edellyttää vieläkin parempaa säätä.

MIEHITTÄMÄTÖN ILMA-ALUS (UA)

Edut

UA toimii helikopterin tavoin, eli sen suurin etu on pysähtyä paikalleen ilmassa ja tutkia tiettyjä kohteita tarkemmin. Tämä mahdollistaa myös hieman vahvemman peitteistön kuin lentokone, mutta vahva puusto on näköeste UA:llekin.

Laitteen kuva voidaan useimmiten välittää suoraan maa-asemalle ja nauhoittaa tallennusmedialle jälkikäteen tehtävää kuvantulkintaa varten. Suoraa kuvaa lähetettäessä sen erottelukyky on huonompi kuin jälkikäteen katsottaessa, mutta kyky pysähtyä ilmassa ja vaikkapa laskeutua alemmas tutkimaan kohdetta kompensoi tätä jossakin määrin.

Muistikortti, jolle video on tallennettu, vaihdetaan samalla kun laitteen akut vaihdetaan, 20-30 min lennon jälkeen. Kuvatulkki tutkii edellisen tallenteen seuraavan lennon aikana, jolloin parhaassa tapauksessa mahdolliset havainnot voidaan tarkastaa ilmassa olevalla laitteella. Kuvatulkki voi myös käsitellä videotallennetta kohteen erottamiseksi paremmin ympäristöstään. Tehtävästä riippuen tallenteesta voidaan editoida lyhyitä pätkiä, joilla voidaan tuottaa tilanne- tai pelastustoiminnan johtajalle hänen haluamansa tieto “raakadatan” sijasta.

Parhaimmillaan UA on rakennetussa ympäristössä tai alueilla, jotka ovat kohtuullisen pienikokoisia, avoimia mutta vaikeakulkuisia, kuten suot, hakkuuaukiot, rantakaislikot tms.

UA-laitteita voidaan käyttää hyväksi myös yksityiskohtien selvittämiseen erilaisissa tehtävissä, kuten tulipaloissa, onnettomuuksissa jne.

Huomioitavaa

Alkuvaiheessa seuran UAS-hälytysryhmät toimivat laitteillaan näköetäisyydessä. Tämä tarkoittaa kauko-ohjaajan ympärillä noin 500 metrin säteellä olevaa aluetta.

UA-laitetta voidaan lennättää huonommassa säässä kuin missä lentokone voi lentää, mutta kova sade, tuuli, sumu tai pakkanen voivat estää tai estävät lennättämisen.

MOOTTOROITU LIIDIN (MOVA)

Edut

Moottoroidulla varjoliitimellä voidaan lentää hitaammin kuin lentokoneella, mutta nopeammin ja kauemmas kuin UA-laitteilla. Samat periaatteet peitteistön suhteen pätevät myös MOVA-lentopelastajiin, mutta mahdollisuus tutkia pienehkö alue useasta suunnasta parantaa suorituskykyä tiettyjen näköesteiden suhteen. MOVA on erinomainen tieurien, ojien, sähkölinjojen jne. kartoittamiseen tavanomaisten aukeiden alueiden lisäksi.

Huomioitavaa

MOVA-liidin on herkkä tuulelle, sateelle ja turbulenssille. Käytön ratkaisee lentäjä tilannekohtaisesti, eikä pysyvää määritelmää sopivasta säästä voida antaa. Käytännössä parhaimmat olosuhteet ovat sateettomina päivinä aikaisin aamulla ja illalla, kun tuuli on tyyntynyt.

MOVA-lentopelastaja joutuu suorittamaan tehtäväänsä lentäessään, joten mitä yksinkertaisempi itse lentotehtävä on, sen parempi havainnointikyky lentäjällä on.

TAKAISIN VIRANOMAIS-ETUSIVULLE

020 728 9500 (24/7)

Tukikohtapeitto

Ympäri vuoden auki olevilta lentokentiltä toimivat hälytysryhmät. Ympyrän säde on 100 km, noin 30 minuutin siirtolentomatka.
Ympäri vuoden auki olevilta lentokentiltä toimivat hälytysryhmät. Ympyrän säde on 100 km, noin 30 minuutin siirtolentomatka.

Yhdensuuntaismenetelmä