Valmius

Lentopelastusseuran valmiusjärjestelmä perustuu valmiuspäivystäjiin, jotka vastaavat 24/7 yhteen valtakunnalliseen hälytysnumeroon.

Hälytysnumeroon voivat soittaa poliisi- ja pelastusviranomaiset, hätäkeskus sekä lento- ja meripelastuskeskukset.

Valmiuspäivystys on osa seuran toimihenkilöiden työnkuvaa.

Valmiuspäivystäjä tekee yhteistyötä myös muiden Vapepan päivystäjien ja valmiuspäälliköiden kanssa.

Valmius- ja hälytysryhmät

Lentopelastusseuralla  on eri puolilla valtakuntaa valmiusryhmiä, joihin lentokoneilla toimivat jäsenyhdistykset voivat liittyä hälytysryhmiksi. Useimmiten valmiusryhmä perustetaan lentopaikalle, mutta valmiusryhmään voi kuulua myös useampi lentopaikka.

Miehittämättömän ilmailun ja moottorivarjoliitäjien yhdistykset muodostavat kumpikin oman valmiusryhmänsä, jotka toimivat valtakunnallisesti, ja sisältävät hälytysryhmiä eri puolilla maata.

Valmius- ja hälytysryhmillä on johtaja ja varajohtaja, jotka vastaavat ryhmän toiminnasta. Lentokonetoimijoilla hälytysryhmän johtaja vastaa esimerkiksi koulutuksen suunnittelusta ja järjestelyistä, muilla toimijoilla puolestaan valmiusryhmän johtaja.

Hälyttäminen

Seuran valmiuspäivystäjä hälyttää kaikki hälytysryhmän jäsenet seuran hälytysjärjestelmällä, ja valitsee sitten miehistön niistä, jotka vastaavat olevansa käytettävissä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten on mahdollista, että juuri sillä kertaa lähtö ei onnistu. Tällöin valmiuspäivystäjä hälyttää seuraavaksi sopivimman hälytysryhmän.

Samaan tehtävään voidaan tarvittaessa hälyttää useita eri hälytysryhmiä.

Ympäri vuoden auki olevilta lentokentiltä toimivat hälytysryhmät. Ympyrän säde on 100 km, noin 30 minuutin siirtolentomatka.
Ympäri vuoden auki olevilta lentokentiltä toimivat hälytysryhmät. Ympyrän säde on 100 km, noin 30 minuutin siirtolentomatka.