Koulutus

GPS-koulutusta.
GPS-koulutusta.

Perehdytyskoulutus on lyhyt, noin neljän oppitunnin mittainen Suomen Lentopelastusseuran ja sen toiminnan esittely.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yhteistyökumppaneiden edustajille, kuten poliisi- ja pelastusviranomaisille sekä Vapepan muiden toimialojen edustajille. Koulutus voi toimia vain tiedon lisääjänä, mutta mikäli toiminnassa jo muutenkin mukana olevat henkilöt haluavat laajentaa omaa näkemystään ja kokemuksiaan, erityisesti vapaa- ja sopimuspalokuntien sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun edustajat ovat tervetulleita mukaan myös ilmatoimintaan.

Lisäksi koulutusta voidaan käyttää rekrytointikanavana uusille, toiminnasta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutustapahtuman päätteeksi toimintaan mukaan haluavat henkilöt allekirjoittavat vaitiolositoumuksen, ja heidät ohjataan johonkin tukikohtaan koulutuksen aloittamista varten. Viranomaisilta ei vaadita vaitiolosopimusta.

Harjoittelija

Tehtäväkohtainen koulutus alkaa kaikilla tulijoilla harjoittelijana.

Harjoittelijana perehdyt tulevaan toimintaympäristöön, sinulle kerrotaan toiminnan perusasiat ja suunnitellaan koulutuksen jatko.

Lentokoneympäristöön tuleva harjoittelija perehdytetään hälytysryhmän toimintaan, tiloihin, menettelyihin sekä itse lentokalustoon. Tämän lisäksi hälytysryhmän johtaja laatii sinulle koulutussuunnitelman, joka alkaa verkkoperusteisella teoriakoulutuksella lentoetsijäksi.

Miehittämättömän ilma-aluksen (UA – Unmannned Aircraft) käyttäjät tutustutetaan oman yhdistyksensä toimintaan. Kokemuksestasi riippuu, järjestääkö yhdistys sinulle jotain pohjakoulutusta laitteen lennättämiseen ja huoltoon. Kauko-ohjaustähystäjältä ei vaadita kokemusta UA-laitteen käytöstä. Lisäksi sinulle laaditaan koulutussuunnitelma.

MOVA-lentopelastajat tutustutetaan oman yhdistyksensä toimintaan. Pohjakoulutuksena sinulla tulee olla PP2-MOVA -koulutustodistus sekä 50 lentoonlähtöä ja lentotuntia MOVA:lla. Mikäli kokemuksesi on pienempi, voit lisätä sitä harjoittelijana. Yhdistys saattaa järjestää sinulle jotain lisäkoulutusta laitteen lentämiseen ja huoltamiseen. Lisäksi sinulle laaditaan koulutussuunnitelma.

Koulutusohjelma

Tehtäväkohtainen koulutus perustuu kuhunkin tehtävään laadittuun koulutusohjelmaan. Ohjelma sisältää verkkoperusteisen teoriakoulutuksen, käytännön maakoulutuksen ja lentokoulutuksen.

Tehtäväkohtaisella koulutuksella henkilölle opetetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustoiminnot, kaikille yhteiset ilmailuun liittyvät tiedot sekä omaan tehtävään liittyvät tiedot ja taidot. Tehtäväkohtaisen koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen tukikohta esittää henkilölle kelpoisuutta ko. tehtävään.

Tehtäväkohtaiseen koulutukseen katsotaan kuuluvaksi myös ylläpitävä koulutus, jolla aiemmin myönnetty kelpoisuus pidetään voimassa.

MIEHITETYT ILMA-ALUKSET (LEKO)

Tehtäväkohtainen koulutus koostuu harjoittelijan, lentoetsijän, tehtävänjohtajan ja lentäjän koulutuksesta, tässä järjestyksessä. Järjestyksestä ei voi poiketa, koska uuteen kelpoisuuteen johtava koulutus edellyttää aiempaa koulutusta.

Kuhunkin kelpoisuuteen on laadittu oma koulutusohjelmansa.

MIEHITTÄMÄTTÖMÄT ILMA-ALUKSET (UAS)

Miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaajalle ja kauko-ohjaustähystäjälle koulutetaan kaikille yhteisten osien lisäksi ne tiedot, taidot ja yhteistoimintakyvyt, joita miehittämättömän ilma-aluksen käyttäminen SLPS:n tehtävissä vaatii.

MOOTTOROIDUT LIITIMET (MOVA)

MOVA-lentopelastajalle opetetaan kaikille yhteisten osien lisäksi ne tiedot ja taidot, joita moottoroidun liitimen käyttäminen SLPS:n tehtävissä vaatii.

Erikoiskoulutusta ovat kaikki perehdytys- ja tehtäväkoulutukseen kuulumattomat koulutustapahtumat. Näitä ovat esimerkiksi:

  • johtopaikkayhteyshenkilön koulutus
  • sammutusjohtolentoihin liittyvä lentäjän koulutus
  • maantietukikohtakoulutus
  • ensiapu ja psykososiaalinen tuki
  • kouluttajakoulutus
  • valmius- tai hälytysryhmän johtajan koulutus
  • valmiuspäivystäjäkoulutus

Myös ulkopuolelta hankittu koulutustuki kuuluu myös erikoiskoulutukseen. Tällaista koulutusta on muun muassa Opintokeskus Siviksen tarjoama järjestö- ja yleinen pedagoginen koulutus.

Harjoituslennolle.
Harjoituslennolle.