Lentotehtävät

ETSINTÄLENNOT

Tavallisesti etsintälennoilla etsitään kadonnutta henkilöä taajaman ulkopuolella. Tyypillisin etsittävä on marjametsään tai retkeillessään eksynyt ihminen. Silloin tällöin on voitu etsiä myös esimerkiksi karanneita hevosia tai lehmiä, mikäli näistä voi olla vaaraa muille.

Etsintää johtava poliisimies määrittää etsittävät alueet, ja näistä ilma-aluksille sopivat parhaiten avoimet paikat, kuten pellot, niityt, hakkuualueet, suot, rannat, miksipä eivät tiet ja sähkölinjatkin.

Annettu alue tutkitaan lentämällä tiettyä etsintäkuviota, joka riippuu käytettävän ilma-aluksen sekä maaston tyypistä. Mikäli mahdollinen kohde löytyy, sijaintikoordinaatit kirjataan ja välitetään etsinnän johtajalle. Lennon jälkeen kirjattavaan raporttiin liitetään “lentojälki”, josta selviävät tutkitut alueet.

VALVONTALENNOT

Valvontalentoja on monenlaisia. Eniten lennetään Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston koordinoimia metsäpalovalvontalentoja, sekä niihin liittyviä savuhavainnon tarkastuslentoja. Nämä lennot lennetään kiinteäsiipisellä lentokoneella.

Metsäpaloja sammutettaessa voidaan lentää sammutusjohtolentoja. Tällöin koneeseen nousee koulutettu lentosammutuspäällikkö, yleensä palomestari, joka näkee ilmasta palotilanteen hyvin, ja voi ohjata sekä mahdollisia sammutushelikoptereita, että maassa olevia sammuttajia. Metsäpalon lisäksi kyseessä voi olla muukin tulipalo tai onnettomuus.

Pelastusviranomaiset voivat pyytää lentämään myös tulva-, öljy- tai myrskytuhotiedustelulentoja. Tulvan laajuus on helppo nähdä ilmasta, samoin öljy veden pinnalla erottuu ilmasta katsottuna oikein hyvin, samoin kuin kaatuneet puut teiden tai sähkölinjojen päällä. Näiden lentojen tuloksilla pelastuslaitokset voivat suunnitella toimenpiteitä tulvaveden tai öljypäästön rajoittamiseksi, ja suunnata henkilöresursseja oikeisiin paikkoihin.

Poliisin niin pyytäessä ilmasta voidaan valvoa liikennettä tai ihmisjoukkoja esimerkiksi suuriin yleisötapahtumiin liittyen.

Viranomaisella on myös oikeus pyytää Lentopelastusseuran ilma-aluksia henkilöstö- tai materiaalikuljetuksiin. Näissä tapauksissa kevyestä ilma-aluskalustosta on hyötyä erityisesti niissä tapauksissa, joissa laskeutuminen ja lentoonlähtö voidaan tehdä sopivalle maantielle.