Valmius- ja hälytysryhmät

Jäsenyhdistykset muodostavat Lentopelastusseuran hallinnollisen tason.

Kun puhutaan koulutuksesta ja valmiudesta, jäsenyhdistyksistä käytetäänkin lentokonetoiminnassa (LEKO) nimeä valmiusryhmä. Samoin miehittämättömän ilmailun (UAS)- ja moottorivarjoliitäjien (MOVA) -jäsenyhdistykset muodostavat omat valtakunnalliset valmiusryhmänsä.

Lentopaikkakohtaisessa LEKO-valmiusryhmässä voi toimia yksi tai useampi jäsenyhdistys, jotka joko muodostavat omat hälytysryhmänsä tai yhden yhteisen hälytysryhmän.

LEKO-jäsenyhdistykset ovat erilaisia ilmailu- ja lentokerhoja.

Miehittämätöntä ilmailua edustava yhdistys (Suomen Dronepelastajat ry, SuDPe) ja moottorivarjoliitäjien yhdistys (Suomen Liidinpelastajat ry, SuLPe) muodostavat omat, valtakunnalliset valmiusryhmänsä, jotka sisältävät hälytysryhmiä eri puolilla Suomea. Jäsenyhdistysten yhteystiedot on lueteltu Yhteystiedot-sivulla, pääset sinne myös tästä.

Pääsääntöisesti lentopaikoilla toimii yksi LEKO-jäsenyhdistys, jolloin valmiusryhmä on sama asia kuin hälytysryhmä. Muutama poikkeuskin löytyy. Hälytysryhmissä toimii koulutettuja henkilöitä, joista muodostetaan lentokonemiehistö. Lentokoneet omistaa pääsääntöisesti jäsenyhdistys, sillä Lentopelastusseuralla ei ole omaa ilma-aluskalustoa.

UAS- ja MOVA -valmiusryhmissä on useita hälytysryhmiä. UAS-hälytysryhmät muodostuvat ilma-aluksen käyttäjästä eli kauko-ohjaajasta sekä yhdestä tai useammasta kauko-ohjaustähystäjästä. Lisäksi hälytysryhmään voi kuulua kevyemmin koulutettuja avustajia. MOVA-hälytysryhmässä on käytännössä vain MOVA-lentopelastaja (lentäjä) itse, mutta joissakin tapauksissa ryhmään voi kuulua useampi lentopelastaja tai avustajia.

Ilma-alustyypistä riippumatta kaikilla hälytysryhmiin liitettävillä henkilöillä on oltava SLPS:n koulutuksen perusteella myönnetty kelpoisuus tehtäväänsä.

Lentäjillä, kauko-ohjaajilla ja MOVA-lentopelastajilla on oltava peruslentotaito jo valmiina, koska SLPS ei ole lentokoulu.

Valmius- ja hälytysryhmillä on aina johtaja ja varajohtaja.

Metsäpalojen tähystyslennot

Metsäpalojen tähystyslentotoiminnasta ja niihin kuuluvista savuhavainnon tarkastuslennoista vastaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. Virasto kilpailuttaa Suomessa olevat 22 tähystyslentoreittiä säännöllisin väliajoin.

Reittejä lentäviä yhdistyksiä ja yrityksiä kutsutaan palveluntuottajiksi, ja heidän toimintapaikkaansa kutsutaan tukikohdaksi. Pääosa palveluntuottajista on samalla SLPS:n jäsenyhdistyksiä, josta syystä Lentopelastusseura ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekevät vahvaa yhteistyötä. SLPS:n kelpoisuuteen johtava koulutus harjoittaa henkilön myös tähystyslentotoimintaan.