Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke käynnistyy

Vuoden lopussa saimme kuulla hyviä uutisia Palosuojelurahastolta, sillä pääsemme maaliskuussa käynnistämään uuden hankkeen metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämistä varten. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi koulutusjärjestelmä, jota lähdemme rakentamaan yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on määrittää toiminnassa tarvittavan suorituskyvyn mukainen lentohenkilöstön osaamisen minimitaso. Tämä hanke ei ainoastaan aseta uusia standardeja lentotähystystoiminnalle, vaan se myös luo kattavan koulutusjärjestelmän, tavoitteet opetukselle, oppimissisällöt sekä arviointiperusteet. Näiden lisäksi hanke avaa ovet jatkuvalle osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle aina muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hankkeella taataan osaava henkilöstö metsäpalojen tähystyslennoille myös tulevaisuudessa, jossa metsäpalojen ennustetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä. Arviolta pari vuotta kestävä metsäpalojen tähystystoiminnan osaamisen kehittämisen hanke toteutetaan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän tuella. Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty asiantuntijoita eri organisaatioista sekä ilmailun, pelastustoimen että muiden keskeisten sidosryhmien saralta.

Hanketta viedään eteenpäin hanketyöryhmän ja projektipäällikön johdolla, ja hankkeesta vastaavana isäntäorganisaationa toimii Suomen Lentopelastusseura. Hankkeen taustalla on vahva yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa, ja sen myötä luodaan kestäviä puitteita lentotähystystoiminnan osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle tulevaisuudessa. Rahoituksen hankkeelle olemme saaneet Palosuojelurahastolta. 

Yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen tehokas tähystys koko Suomessa. Tähystystoimintaa tuotetaan tällä hetkellä ilma-aluksilla 22 reitillä. Vuoden 2023 tähystyskaudella toiminnassa oli mukana liki 600 eri taustaista henkilöä ilmailukerhojen sekä ilmailualan yritysten kautta.

Metsäpalojen tähystystoiminta on erittäin moniulotteista toimintaa, ja siihen osallistuvalta lentohenkilöstöltä vaaditaan useita eri kyvykkyyksiä, muun muassa teknistä osaamista sekä ymmärrystä maastopalojen lainalaisuuksista. Toimiminen osana ilma-aluksen miehistöä, paikannus- ja Virve-viestintätaidot sekä paloalueen laajuuden ja leviämissuunnan arviointi ovat esimerkkejä haastavista osaamisalueista, jotka vaaditaan jokaiselta lentohenkilöstössä toimivalta. Yhteistyö ilma-aluksen ja sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen kanssa tulee olla sujuvaa, mikä vaatii toteutuakseen lentohenkilöltä riittävää ymmärrystä myös pelastustoimen järjestelmistä sekä maastopalojen sammutustoiminnan periaatteista.

Yhteyshenkilöt

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura
Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto