Metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen ohjausryhmän aloituskokous

Tiistaina 18. kesäkuuta kokoontui ensimmäistä kertaa metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämishankkeen ohjausryhmä. Kokous järjestettiin Teamsin kautta, ja sen tarkoituksena oli tuoda yhteen asiantuntijoita ja viranomaisia parantamaan metsäpalojen havaitsemis- ja torjuntatoimia.

Metsäpalojen lentotähystys

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ylitarkastaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Anna Mattila piti lyhyen esityksen metsäpalojen lentotähystyksen nykytilasta ja tulevista tarpeista. Mattilan mukaan tavoitteena on tehostaa lentotähystyksen toimintaa ja varmistaa nopea reagointi metsäpalojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Metsäpalojen tähystystoiminta on lakisääteinen tehtävä, ja se tuotetaan lentokoneilla, joita operoivat ilmailualan yritykset ja yhdistykset. Suomessa on 22 lentoreittiä, 17 palveluntuottajaa ja toiminnassa on mukana yli 530.

Hankkeen esittely

Hankkeen projektipäällikkö Sami Kinnunen esitteli seuraavaksi hanketta ja sen kulkua. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen taustat ja tarpeet sekä asetettiin selkeät tavoitteet ja odotukset. Hanke on suunniteltu vuosille 2024–2026, ja sen tarkoituksena on kehittää tähystystoiminnan ohjeistusta, koulutusta ja yhteistyötä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen aikataulu ja toimintasuunnitelma. Tavoitteena on edetä suunnitellusti ja saavuttaa hankkeen tavoitteet aikataulussa.

Viestintäkanavat ja -käytännöt määriteltiin, jotta tiedonkulku sujuisi tehokkaasti kaikkien osapuolten välillä. Lentopelastusseuran viestijä Raakel Saarinen kertoi lyhyesti hankkeen viestinnästä ja viestintäkanavista. Viestinnässä käytetään enimmäkseen Lentopelastusseuran viestintäkanavia, ja viestintä tapahtuu sekä sisäisesti että ulkoisesti eri kanavien kautta.

Seuraamalla Lentopelastusseuran sosiaalisen median kanavia pysyt ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Mitä seuraavaksi?

Hanke käynnistyy kunnolla elokuussa, jolloin selvitetään metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen nykytilaa ja tarpeita. Lokakuussa on tarkoitus aloittaa koulutussuunnittelu sekä järjestää ohjausryhmän seuraava kokoontuminen. Ohjausryhmään on saatu mukaan paljon alan asiantuntijoita, joiden kanssa työstämme hanketta eteenpäin.

Kokouksessa käsitellyt aiheet ja tehdyt päätökset antavat vahvan pohjan hankkeen jatkotoimille ja metsäpalojen lentotähystyksen kehittämiselle Suomessa. Hanke pyrkii varmistamaan lentotähystystoiminnalla parhaan mahdollisen tuen pelastustoimelle ja edistämään yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura

Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto