Lentopelastusseuran valtuuston syyskokous ja yhdistyksen yleiskokous 11.11.2023

Lauantaina 11. marraskuuta Lentopelastusseuran valtuusto kokoontui ensin syyskokoukseensa, ja lounaan jälkeen jatkettiin yhdistyksen yleiskokouksella. Tärkeimmät päätökset tehtiin valtuuston ja hallituksen jäsenistä.

Sekä valtuusto että hallitus jatkoivat sellaisenaan, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta nykyisen valtuuston ja hallituksen osaamiseen. Samalla se on tunnustus pitkäjänteiselle ja ammattitaitoiselle työlle Lentopelastusseuran hyväksi.

Hallituksessa erovuorossa olleet Risto Viljanen ja Jesse Kosonen valittiin uudestaan jatkamaan arvokasta työtään Lentopelastusseuran hallituksessa. Pekka Halme jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Tämä vahvistaa seuran vakaata johtajuutta ja sitoutumista lentopelastustoiminnan ja turvallisuuden edistämiseen.

Kaikki valitut ansaitsevat lämpimät onnittelut, ja kiitämme kaikkia kokoukseen osallistuneita antoisasta ja rakentavasta keskustelusta. Osallistujien luottamus Lentopelastusseuran toimintaan on arvokas voimavara, ja yhdessä jatkamme tärkeää työtämme

Lentopelastusseura kiittää kaikkia jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan tuesta ja luottamuksesta. Jatkamme innolla yhteistyötä tulevien haasteiden voittamiseksi ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi entistäkin tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.