Kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous 8.-10.3.2024

Lentopelastusseura järjesti viikonloppuna kevätseminaariin sekä valtuuston kevätkokouksen Viking Linen m/s Gabriellalla. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syvälliseen keskusteluun ja strategioiden suunnitteluun Lentopelastusseuran ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi.

Lentopelastusseuran nykytila

Seminaarin avasivat Lentopelastusseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Halme ja valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. He esittelivät päivien ohjelman sekä tulevaisuuden näkymiä Lentopelastusseuran toiminnalle. Avauspuheenvuorossa korostettiin tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle viranomaisten kanssa.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käytiin vilkasta keskustelua tulevan neuvottelukunnan roolista ja sen mahdollisuuksista edistää Lentopelastusseuran näkyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin koulutus- ja valmiustoiminnan nykytilaa sekä katsottiin Lentopelastusseuran strategiaa ajalta 2019-2024. Kevätseminaarin aikana järjestettiin myös KVT-toimikunnan kokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia koulutus- ja valmiusasioita.

Lentopelastusseuran tulevaisuus

Seminaarin toisena päivänä osallistujat pääsivät tulevaisuustyöpajaan, jonka tavoitteena oli luoda visioita ja suunnitelmia Lentopelastusseuran tulevaisuuden kehittämiseksi. Osallistujat jakoivat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat Lentopelastusseuran toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toiminnassa nähdään ja miten haasteet ratkaistaan. Keskustelusta nousi esille erinomaisia näkökulmia, jotka koottiin ja käydään lävitse Lentopelastusseuran toimistolla seminaarin jälkeen.

Kevätseminaarin lopuksi pidettiin valtuuston kevätkokous. Kevätkokouksessa käytiin lävitse mm. yhdistyksen toimintakertomus viime vuodelta, yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi valtuusto päätti valita hallitukseen Panu Markkasen tilalle hallituskauden 2025 loppuun asti Suomen Liidinpelastajien puheenjohtajan Mika Leppihalmeen.

Toimintakertomus ja vuoden lentopelastaja

Tapahtumassa esiteltiin myös uusi Toimintakertomus 2023, joka antoi kuvan Lentopelastusseuran viime vuoden toiminnasta ja saavutuksista. Lisäksi toimintakertomuksessa ilmoitettiin, että vuoden Lentopelastajaksi on valittu valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. Alla muutama sana Jyrin valinnasta:

”Jyri on ollut jo vuosia erittäin aktiivinen sekä kouluttamaan omassa hälytysryhmässään että myös osallistumaan erilaisiin koulutus- ja harjoitustapahtumiin. Pitkän linjan ilmailijana Jyri on onnistunut toimimaan, ja saamaan myös kouluttamansa henkilöt toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. 

Lentopelastusseuran hallintojärjestelmän uusiuduttua vuonna 2020 Jyri asetettiin epäkiitolliseen tehtävään valtuuston puheenjohtajaksi, tehtävänään nostaa valtuusto tyhjästä Lentopelastusseuran organisaation oleelliseksi osaksi. Hän onnistui tehtävässään erinomaisesti, ja valtuuston siirtyessä toiseen toimintakauteen vuonna 2024 sen toiminta on vakiintunutta ja tehokasta.”

Lentopelastusseuran kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous osoittautuivat menestyksekkääksi foorumiksi ajatusten vaihtoon ja yhteistyön syventämiseen lentopelastusalan parissa.