Viranomaisille

Soittamalla valmiuspäivystäjälle
0207289500 (24h) saat poliisin tai pelastustoimen tehtäviin avuksesi ilma-aluksen ja koulutetun miehistön.

SLPS on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiojärjestöistä ja vastaa sen ilmatoiminnoista. Lennot rahoitetaan sisäministeriön erillismäärärahalla (sopimus poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminnasta), joten tilaajalle ei synny palvelusta kuluja.

Eri ilma-alukset eivät sulje toisiaan pois,
paras tulos syntyy kaikkien resurssien
yhteiskäytöllä!
1. HÄLYTYSAIKA
2. HÄLYTTÄJÄ YHTEYSTIETOINEEN
3. TEHTÄVÄ
esim. hätäetsintä, tilannekuvan täydennys,
myrskytuho-, öljy-, tulvatiedustelu, johtolento
4. KOHTEEN TARKENNUKSET
5. MIKÄ ILMA-ALUS SOPII TEHTÄVÄÄN
6. JOHTOPAIKAN OSOITE- TAI KOORDINAATTITIEDOT
WGS-84 maantieteellinen, asteet, minuutit ja
niiden osat
7. KOHTEEN/ TEHTÄVÄN ALOITUSPISTEEN
OSOITE- TAI KOORDINAATTITIEDOT
8. TILANNE-/ PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJAN
YHTEYSTIEDOT
9. VIRVE-PUHERYHMÄ (xxx YL1-3) TAI 
VAIHTOEHTOINEN MENETELMÄ
10. MUUT OSALLISTUVAT ILMA-ALUKSET, 
YHTEYSTIEDOT
11. MAHDOLLISTEN KUVIEN VÄLITYSTAPA JA -OSOITE

020 728 9500 (24/7)

Lentopelastusseuran rooli

Lentopelastusseura (SLPS) on yksi Vapepan koordinaatiojärjestöistä ja toiminta liittyy etsintä- ja valvontalentoihin. Soveltuvat tehtävät on määritelty viranomaissopimuksissa. Lentopelastusseura toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa ja vastaa Vapepan kaikista ilmatoiminnoista.

  • Lentopelastusseuran valmiuspäivystäjä ottaa tehtävän vastaan ja hälyttää sopivimmat hälytysryhmät, hän toimii tarvittaessa myös ilmailun asiantuntijana
  • ylläolevasta numerosta saat avuksesi ilma-aluksen ja koulutetun miehistön poliisin, pelastustoimen tai muiden viranomaisten tehtäviin
  • lennot rahoitetaan sisäministeriön erillismäärärahalla, tilaajalle ei synny kustannuksia

Hälytysryhmät

Lentokoneiden lisäksi ilma-alusvalikoimassa ovat mukana miehittämättömät ilma-alukset (UAS) ja moottoroidut varjoliitimet (MOVA).

Hälytyksestä ilma-aluksen ilmaan nousuun kuluu noin kaksi tuntia, UAS- ja MOVA -hälytysryhmien siirtymäajasta riippuen joskus kauemminkin. 

SLPS:llä on useita hälytysryhmiä, jotka valmiuspäivystäjän hälyttäessä vastaavat tehtäväpyyntöihin eri puolilla Suomea. Etupainoinen hälyttäminen kannattaa aina, sillä hälytysryhmämme koostuvat vapaaehtoisista, jotka eivät ole vasteessa.

Tehtävissä käytetään sitä ilma-aluskalustoa, joka parhaiten soveltuu tehtävään. On myös mahdollista käyttää kaikkia ilma-alustyyppejä samanaikaisesti.

Lentokoneella pystytään kartoittamaan suuria, aukeita alueita nopeasti. Paras tulos saavutetaan, kun etsitään venettä, ajoneuvoa tai liikuntakykyistä kohdehenkilöä.

Miehittämättömällä ilma-aluksella kyetään etsimään pienehköjä alueita hyvin tarkasti. Jotkut laitteet on varustettu lämpökameralla.

Moottorivarjoliidin on edellisten välistä, sillä voidaan kartoittaa kohtuullisen suuria alueita kohtuullisen nopeasti, mutta myös tarkasti. Valitettavasti liidin on kovin sääherkkä. Tästä syystä ne soveltuvatkin erinomaisesti tutkinnalliseen etsintään.

Sopimukset

Poliisin ja Vapepan koordinaatiojärjestöjen välisen sopimuksen, samoin kuin sisäministeriön pelastusosaston ja SLPS:n välisen sopimuksen mukaan kaikki kustannukset korvataan sisäministeriön etsintä- ja pelastuslentoihin osoitetusta määrärahasta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PS AVI) kanssa metsäpalojen tähystyslentosopimuksen tehneet palveluntuottajat lentävät indeksiin perustuvat tähystyslennot (H371) sekä hätäkeskuksen hälyttämät savuhavaintojen tarkastuslennot (H372). Tähystyslentotoiminnan järjestää ja siitä vastaa PS AVI.

Muihin pelastustoimen tehtäviin, kuten sammutusjohtolennoille sekä öljyn-, tulvan- ja myrskytuhojen tiedustelulennoille hälytetään SLPS:n tilannekeskuksen kautta sopivin hälytysryhmä. SLPS:n valmiuspäivystäjä hälyttää myös pelastustoimen lentosammutuspäälliköt.

Edellisten tehtävien lentokorvaukset perustuvat hälytykseen, ja laskun osoite määräytyy hälyttäjän mukaan. H371- ja H372 -lentoja ei pidä sekoittaa SLPS:n hälyttämien sammutusjohtolentojen kanssa.

Palveluntuottajat lentävät HÄKE:n hälyttämät savuhavainnon tarkastuslennot omilla miehistöillään. Sammutusjohtolennolla sen sijaan on mukava palopäällystöön kuuluva, tehtävään koulutettu lentosammutuspäällikkö (LSP).

Tilanteen niin vaatiessa Lentopelastusseura saattaa lähettää tilanne- tai pelastustoiminnan johtajan avuksi ja ilmatoiminnan asiantuntijaksi johtopaikkayhteyshenkilön (”Lento-1”).