Lentopelastusseuran valtuuston syyskokous ja yhdistyksen yleiskokous 11.11.2023

Lauantaina 11. marraskuuta Lentopelastusseuran valtuusto kokoontui ensin syyskokoukseensa, ja lounaan jälkeen jatkettiin yhdistyksen yleiskokouksella. Tärkeimmät päätökset tehtiin valtuuston ja hallituksen jäsenistä.

Sekä valtuusto että hallitus jatkoivat sellaisenaan, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta nykyisen valtuuston ja hallituksen osaamiseen. Samalla se on tunnustus pitkäjänteiselle ja ammattitaitoiselle työlle Lentopelastusseuran hyväksi.

Hallituksessa erovuorossa olleet Risto Viljanen ja Jesse Kosonen valittiin uudestaan jatkamaan arvokasta työtään Lentopelastusseuran hallituksessa. Pekka Halme jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Tämä vahvistaa seuran vakaata johtajuutta ja sitoutumista lentopelastustoiminnan ja turvallisuuden edistämiseen.

Kaikki valitut ansaitsevat lämpimät onnittelut, ja kiitämme kaikkia kokoukseen osallistuneita antoisasta ja rakentavasta keskustelusta. Osallistujien luottamus Lentopelastusseuran toimintaan on arvokas voimavara, ja yhdessä jatkamme tärkeää työtämme

Lentopelastusseura kiittää kaikkia jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan tuesta ja luottamuksesta. Jatkamme innolla yhteistyötä tulevien haasteiden voittamiseksi ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi entistäkin tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

Risto Viljaselle Lentokapteenin arvonimi

Koristekuva.

Tasavallan presidentti on myöntänyt perjantaina 9. joulukuuta 2022 Lentokapteenin arvonimen Risto Viljaselle. Hän on toiminut ansiokkaasti lukuisissa operatiivisissa ja hallinnollisissa tehtävissä Suomen Lentopelastusseurassa. Risto on tehnyt monipuolisen ilmailu-uran niin sotilaslentäjänä kuin siviilissäkin. Tähän päivään mennessä hänen lentopäiväkirjaan on kirjattuna 10 900 lentotuntia.

Lentopelastusseura onnittelee ja kiittää Lentokapteenia merkittävästä panoksesta niin lentopelastuksen kuin suomalaisen ilmailun eteen!

Käy lukemassa juttu Riston ilmailu-urasta Lentopelastaja 1/2019 lehdestä, sivut 4-6: https://indd.adobe.com/view/2b3b654d-5f14-4498-aeca-a403d98c4c1e

Lentopelastaja Jussi Laineelle myönnettiin Lentokapteenin arvonimi

Suomen Lentopelastusseuran lippu.

Lentopelastusseura onnittelee pitkäaikaista aktiivista Lentopelastajaa Jussi Lainetta lentokapteenin arvonimestä, jonka tasavallan presidentti on myöntänyt 10.6.2022.

Jussi on tehnyt monipuolisen ilmailu-uran niin ammattinsa kuin harrastuksensa puitteissa. Muun muassa Savonlinnan ja Varkauden lentoasemien pitkäaikaisena päällikkönä hän on toiminut merkittävällä tavalla suomalaisen ilmailun hyväksi. Lentopelastajana hänet tunnetaan aktiivisena kouluttajana ja useiden vastuutehtävien luotettavana hoitajana, kuten oman hälytysryhmänsä varajohtajana.

https://www.lentoposti.fi/uutiset/tasavallan_presidentti_my_nsi_kes_kuussa_2022_kaksi_uutta_lentokapteenin_arvonime