Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke käynnistyy

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke

Vuoden lopussa saimme kuulla hyviä uutisia Palosuojelurahastolta, sillä pääsemme maaliskuussa käynnistämään uuden hankkeen metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämistä varten. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi koulutusjärjestelmä, jota lähdemme rakentamaan yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on määrittää toiminnassa tarvittavan suorituskyvyn mukainen lentohenkilöstön osaamisen minimitaso. Tämä hanke ei ainoastaan aseta uusia standardeja lentotähystystoiminnalle, vaan se myös luo kattavan koulutusjärjestelmän, tavoitteet opetukselle, oppimissisällöt sekä arviointiperusteet. Näiden lisäksi hanke avaa ovet jatkuvalle osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle aina muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hankkeella taataan osaava henkilöstö metsäpalojen tähystyslennoille myös tulevaisuudessa, jossa metsäpalojen ennustetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä. Arviolta pari vuotta kestävä metsäpalojen tähystystoiminnan osaamisen kehittämisen hanke toteutetaan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän tuella. Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty asiantuntijoita eri organisaatioista sekä ilmailun, pelastustoimen että muiden keskeisten sidosryhmien saralta.

Hanketta viedään eteenpäin hanketyöryhmän ja projektipäällikön johdolla, ja hankkeesta vastaavana isäntäorganisaationa toimii Suomen Lentopelastusseura. Hankkeen taustalla on vahva yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa, ja sen myötä luodaan kestäviä puitteita lentotähystystoiminnan osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle tulevaisuudessa. Rahoituksen hankkeelle olemme saaneet Palosuojelurahastolta. 

Yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen tehokas tähystys koko Suomessa. Tähystystoimintaa tuotetaan tällä hetkellä ilma-aluksilla 22 reitillä. Vuoden 2023 tähystyskaudella toiminnassa oli mukana liki 600 eri taustaista henkilöä ilmailukerhojen sekä ilmailualan yritysten kautta.

Metsäpalojen tähystystoiminta on erittäin moniulotteista toimintaa, ja siihen osallistuvalta lentohenkilöstöltä vaaditaan useita eri kyvykkyyksiä, muun muassa teknistä osaamista sekä ymmärrystä maastopalojen lainalaisuuksista. Toimiminen osana ilma-aluksen miehistöä, paikannus- ja Virve-viestintätaidot sekä paloalueen laajuuden ja leviämissuunnan arviointi ovat esimerkkejä haastavista osaamisalueista, jotka vaaditaan jokaiselta lentohenkilöstössä toimivalta. Yhteistyö ilma-aluksen ja sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen kanssa tulee olla sujuvaa, mikä vaatii toteutuakseen lentohenkilöltä riittävää ymmärrystä myös pelastustoimen järjestelmistä sekä maastopalojen sammutustoiminnan periaatteista.

Yhteyshenkilöt

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura
Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mikkeliin perustetaan uusi dronehälytysryhmä

Koulutusryhmä lennättää dronea.

Tammikuussa Suomen Lentopelastusseura järjesti koulutuksen ensimmäiselle Maanpuolustuskoulutus MPK:n toimijoista koostuvalle dronehälytysryhmälle. Tavoitteena oli kouluttaa ryhmä kadonneiden etsintään erityisesti dronejen avulla.

Dronehälytysryhmän käynnistämiseksi perustettiin vuonna 2022 yleishyödyllinen Saimaan Drone Oy. Tämä organisaatio toimii reserviläisten droneoperaattorina, vastaa koulutuksesta ja yhteistyöstä viranomaisten ja sähköyhtiön kanssa sekä huolehtii varainhankinnasta.

MPK:n dronehälytysryhmäläiset suorittivat Lentopelastusseuran järjestämän koulutuksen verkkokurssina marraskuussa. Tammikuun viimeisenä viikonloppuna 11 koulutettavaa opiskeli ensin teoriaa kaksi päivää Mikkelin lentoasemalla ja teki kolmantena päivänä harjoituslentoja lentoaseman maastossa.

Koulutusta oli mukana vetämässä Suomen Lentopelastusseuran valmiuspäällikkö Arto Kupiainen. Kupiainen arvioi, että Mikkeliin perustetaan Lentopelastusseuran UAS 403 Mikkeli -dronehälytysryhmä, joka voi tarjota tukea poliisille ja jatkossa myös pelastusviranomaisille.

Lue asiasta lisää Mikkelin Kaupunkilehden jutusta:

Maanpuolustuskoulutuksen ensimmäinen dronehälytysryhmä aloittaa Mikkelissä – myös paikallispuolustuksen tukeminen on mahdollista poikkeusoloissa

Lentopelastusseura on nyt Instagramissa

Suomen Lentopelastusseura teki uuden aluevaltauksen sosiaalisen median kanavissa ja otti käyttöön helmikuun alussa Instagramin.

Instagramiin on jatkossa tuleva paljon kuvia meidän erilaisista harjoituksista ja Instagram potkaistaan kunnolla käyntiin hälytysryhmien somepostaussarjalla. Siitä lisää maaliskuun alussa.

Tule seuraamaan meitä Instagramissa!

Markku Pitkänen 1952-2024

Teksti: Pekka Halme, Lentopelastusseuran hallituksen puheenjohtaja

”Älä koskaan anna kriisin estää sinua näkemästä mahdollisuutta” (John. F. Kennedy).

Liitän tämän ajatuksen vahvasti ystäväni Markku ”Mapi” Pitkäsen tapaan ajatella elämää ja asioita.

Vuonna 2011 Lentopelastusseura oli kriisissä ja tilanne vaati radikaaleja toimenpiteitä; koko hallitus vaihtui, toiminnanjohtajana aloitti Janne Vainio ja hallituksen puheenjohtajana allekirjoittanut. Samaan aikaan myös Mapi aloitti hallituksessa ja otti yhdistyksen talousasiat vahvasti hoitaakseen. Tulen aina olemaan sitä mieltä, että ilman Mapin vahvaa osaamista, ja hänen kykyään nähdä piileviä mahdollisuuksia kaikissa vastaantulevissa haasteissa, Suomen Lentopelastusseura ry:tä ei olisi tässä muodossa olemassa.

SLPS:n hallituksen jäsenenä Markku toimi vuosina 2011–2016, ja sen jälkeen hän siirtyi yhdistyksen talousneuvonantajan tehtävään hoitaen sitä sinnikkäästi loppuun saakka. Yhdistyksen kunniajäseneksi Mapi kutsuttiin vuonna 2019.

Mapin tekemän työn vaikutus tulee näkymään vielä pitkään, paitsi SLPS:n tavassa suunnitella taloutta, myös yhdistyksen kyvyssä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Mapi oli toimiston isähahmo, joka jakoi mielellään talousoppia toimihenkilöille ja hallitukselle.

Omalla virkaurallani sain osallistua monenlaisiin taloutta, sen suunnittelua ja johtamista käsitteleviin koulutuskokonaisuuksiin, mutta vasta ystävyyteni Mapin kanssa sai minut ymmärtämään, miten noita saamiani hyviä oppeja on mahdollista täysimääräisesti soveltaa käytäntöön.

Jään kaipaamaan jokaviikkoisia, pitkiä puhelinkeskusteluitamme, jotka sivusivat niin yhdistyksen toimintaa kuin haasteitakin, sekä monia muita maailman tapahtumia ja ajankohtaisia asioita.

Kiitos Mapi!

Ystäväsi Pekka

Markku Pitkänen nukkui rauhallisesti pois pitkällisen sairauden murtamana 17.1.2024 klo 01:50 vaimonsa Ilyn vierellään.