Kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous 8.-10.3.2024

Lentopelastusseura järjesti viikonloppuna kevätseminaariin sekä valtuuston kevätkokouksen Viking Linen m/s Gabriellalla. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syvälliseen keskusteluun ja strategioiden suunnitteluun Lentopelastusseuran ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi.

Lentopelastusseuran nykytila

Seminaarin avasivat Lentopelastusseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Halme ja valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. He esittelivät päivien ohjelman sekä tulevaisuuden näkymiä Lentopelastusseuran toiminnalle. Avauspuheenvuorossa korostettiin tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle viranomaisten kanssa.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käytiin vilkasta keskustelua tulevan neuvottelukunnan roolista ja sen mahdollisuuksista edistää Lentopelastusseuran näkyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin koulutus- ja valmiustoiminnan nykytilaa sekä katsottiin Lentopelastusseuran strategiaa ajalta 2019-2024. Kevätseminaarin aikana järjestettiin myös KVT-toimikunnan kokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia koulutus- ja valmiusasioita.

Lentopelastusseuran tulevaisuus

Seminaarin toisena päivänä osallistujat pääsivät tulevaisuustyöpajaan, jonka tavoitteena oli luoda visioita ja suunnitelmia Lentopelastusseuran tulevaisuuden kehittämiseksi. Osallistujat jakoivat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat Lentopelastusseuran toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toiminnassa nähdään ja miten haasteet ratkaistaan. Keskustelusta nousi esille erinomaisia näkökulmia, jotka koottiin ja käydään lävitse Lentopelastusseuran toimistolla seminaarin jälkeen.

Kevätseminaarin lopuksi pidettiin valtuuston kevätkokous. Kevätkokouksessa käytiin lävitse mm. yhdistyksen toimintakertomus viime vuodelta, yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi valtuusto päätti valita hallitukseen Panu Markkasen tilalle hallituskauden 2025 loppuun asti Suomen Liidinpelastajien puheenjohtajan Mika Leppihalmeen.

Toimintakertomus ja vuoden lentopelastaja

Tapahtumassa esiteltiin myös uusi Toimintakertomus 2023, joka antoi kuvan Lentopelastusseuran viime vuoden toiminnasta ja saavutuksista. Lisäksi toimintakertomuksessa ilmoitettiin, että vuoden Lentopelastajaksi on valittu valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. Alla muutama sana Jyrin valinnasta:

”Jyri on ollut jo vuosia erittäin aktiivinen sekä kouluttamaan omassa hälytysryhmässään että myös osallistumaan erilaisiin koulutus- ja harjoitustapahtumiin. Pitkän linjan ilmailijana Jyri on onnistunut toimimaan, ja saamaan myös kouluttamansa henkilöt toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. 

Lentopelastusseuran hallintojärjestelmän uusiuduttua vuonna 2020 Jyri asetettiin epäkiitolliseen tehtävään valtuuston puheenjohtajaksi, tehtävänään nostaa valtuusto tyhjästä Lentopelastusseuran organisaation oleelliseksi osaksi. Hän onnistui tehtävässään erinomaisesti, ja valtuuston siirtyessä toiseen toimintakauteen vuonna 2024 sen toiminta on vakiintunutta ja tehokasta.”

Lentopelastusseuran kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous osoittautuivat menestyksekkääksi foorumiksi ajatusten vaihtoon ja yhteistyön syventämiseen lentopelastusalan parissa.

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke käynnistyy

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke

Vuoden lopussa saimme kuulla hyviä uutisia Palosuojelurahastolta, sillä pääsemme maaliskuussa käynnistämään uuden hankkeen metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämistä varten. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi koulutusjärjestelmä, jota lähdemme rakentamaan yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on määrittää toiminnassa tarvittavan suorituskyvyn mukainen lentohenkilöstön osaamisen minimitaso. Tämä hanke ei ainoastaan aseta uusia standardeja lentotähystystoiminnalle, vaan se myös luo kattavan koulutusjärjestelmän, tavoitteet opetukselle, oppimissisällöt sekä arviointiperusteet. Näiden lisäksi hanke avaa ovet jatkuvalle osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle aina muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hankkeella taataan osaava henkilöstö metsäpalojen tähystyslennoille myös tulevaisuudessa, jossa metsäpalojen ennustetaan lisääntyvän ilmaston lämpenemisen myötä. Arviolta pari vuotta kestävä metsäpalojen tähystystoiminnan osaamisen kehittämisen hanke toteutetaan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän tuella. Hankkeen ohjausryhmään on pyydetty asiantuntijoita eri organisaatioista sekä ilmailun, pelastustoimen että muiden keskeisten sidosryhmien saralta.

Hanketta viedään eteenpäin hanketyöryhmän ja projektipäällikön johdolla, ja hankkeesta vastaavana isäntäorganisaationa toimii Suomen Lentopelastusseura. Hankkeen taustalla on vahva yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa, ja sen myötä luodaan kestäviä puitteita lentotähystystoiminnan osaamisen ylläpidolle ja kehittämiselle tulevaisuudessa. Rahoituksen hankkeelle olemme saaneet Palosuojelurahastolta. 

Yhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen tehokas tähystys koko Suomessa. Tähystystoimintaa tuotetaan tällä hetkellä ilma-aluksilla 22 reitillä. Vuoden 2023 tähystyskaudella toiminnassa oli mukana liki 600 eri taustaista henkilöä ilmailukerhojen sekä ilmailualan yritysten kautta.

Metsäpalojen tähystystoiminta on erittäin moniulotteista toimintaa, ja siihen osallistuvalta lentohenkilöstöltä vaaditaan useita eri kyvykkyyksiä, muun muassa teknistä osaamista sekä ymmärrystä maastopalojen lainalaisuuksista. Toimiminen osana ilma-aluksen miehistöä, paikannus- ja Virve-viestintätaidot sekä paloalueen laajuuden ja leviämissuunnan arviointi ovat esimerkkejä haastavista osaamisalueista, jotka vaaditaan jokaiselta lentohenkilöstössä toimivalta. Yhteistyö ilma-aluksen ja sammutustoimintaa johtavan pelastusviranomaisen kanssa tulee olla sujuvaa, mikä vaatii toteutuakseen lentohenkilöltä riittävää ymmärrystä myös pelastustoimen järjestelmistä sekä maastopalojen sammutustoiminnan periaatteista.

Yhteyshenkilöt

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura
Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mikkeliin perustetaan uusi dronehälytysryhmä

Koulutusryhmä lennättää dronea.

Tammikuussa Suomen Lentopelastusseura järjesti koulutuksen ensimmäiselle Maanpuolustuskoulutus MPK:n toimijoista koostuvalle dronehälytysryhmälle. Tavoitteena oli kouluttaa ryhmä kadonneiden etsintään erityisesti dronejen avulla.

Dronehälytysryhmän käynnistämiseksi perustettiin vuonna 2022 yleishyödyllinen Saimaan Drone Oy. Tämä organisaatio toimii reserviläisten droneoperaattorina, vastaa koulutuksesta ja yhteistyöstä viranomaisten ja sähköyhtiön kanssa sekä huolehtii varainhankinnasta.

MPK:n dronehälytysryhmäläiset suorittivat Lentopelastusseuran järjestämän koulutuksen verkkokurssina marraskuussa. Tammikuun viimeisenä viikonloppuna 11 koulutettavaa opiskeli ensin teoriaa kaksi päivää Mikkelin lentoasemalla ja teki kolmantena päivänä harjoituslentoja lentoaseman maastossa.

Koulutusta oli mukana vetämässä Suomen Lentopelastusseuran valmiuspäällikkö Arto Kupiainen. Kupiainen arvioi, että Mikkeliin perustetaan Lentopelastusseuran UAS 403 Mikkeli -dronehälytysryhmä, joka voi tarjota tukea poliisille ja jatkossa myös pelastusviranomaisille.

Lue asiasta lisää Mikkelin Kaupunkilehden jutusta:

Maanpuolustuskoulutuksen ensimmäinen dronehälytysryhmä aloittaa Mikkelissä – myös paikallispuolustuksen tukeminen on mahdollista poikkeusoloissa