Juhani Suomalainen 1956-2024

Tänään 28.6. laskettiin haudan lepoon pitkäaikainen Lentopelastusseuran jäsen Juhani Suomalainen. Jussi toimi lentäjänä Kuopion Lentäjissä sekä myös hälytysryhmässä LEKO 414 KuLe.

Jussi kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen kotonaan 9.6.

Muistokirjoituksen on kirjoittanut Kuopion Lentäjien Seppo Koivisto.

Kerhomme jäsen Jussi Suomalainen poistui joukostamme 9.6.2024, hän oli syntynyt 13.4.1956. Jussi oli viimeiseen saakka kerhomme aktiivisimpia lentäjiä. Kun palolentoja oli tarjolla, ei häntä tarvinnut houkutella monta kertaa lennolle. Jussi toimi takavuosina myös palolentotukikohtamme päällikkönä ja oli tässä tehtävässä aktiivinen toimija Pohjois-Suomen aluehallintoviraston suuntaan.

Maanpuolustus oli erikoisen lähellä Jussin sydäntä ja hän oli mukana Maanpuolustuskoulutuksen toiminnassa. Hän toimi myös aktiivisesti Karjalan lennoston killassa houkutellen kiltaan mukaan kymmeniä uusia jäseniä.

Suomen Lentopelastusseuran toimintaan Jussi osallistui tukikohtatasolla seuran perustamisesta lähtien ja hyödynsi hyviä yhteyksiään Karjalan Lennostoon minkä seurauksena saimme Lennostolta arvokasta tukea valtakunnantasoisten harjoitusten järjestämisessä.

Kerhon varauskirjassa on vieläkin Jussin KLD: n käyttövarauksia jotka suruksemme jäävät nyt käyttämättä.

Hyviä lentoja myös jatkossa, Jussi!

Metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen ohjausryhmän aloituskokous

Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittämisen -hanke

Tiistaina 18. kesäkuuta kokoontui ensimmäistä kertaa metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämishankkeen ohjausryhmä. Kokous järjestettiin Teamsin kautta, ja sen tarkoituksena oli tuoda yhteen asiantuntijoita ja viranomaisia parantamaan metsäpalojen havaitsemis- ja torjuntatoimia.

Metsäpalojen lentotähystys

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ylitarkastaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Anna Mattila piti lyhyen esityksen metsäpalojen lentotähystyksen nykytilasta ja tulevista tarpeista. Mattilan mukaan tavoitteena on tehostaa lentotähystyksen toimintaa ja varmistaa nopea reagointi metsäpalojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Metsäpalojen tähystystoiminta on lakisääteinen tehtävä, ja se tuotetaan lentokoneilla, joita operoivat ilmailualan yritykset ja yhdistykset. Suomessa on 22 lentoreittiä, 17 palveluntuottajaa ja toiminnassa on mukana yli 530.

Hankkeen esittely

Hankkeen projektipäällikkö Sami Kinnunen esitteli seuraavaksi hanketta ja sen kulkua. Kokouksessa käytiin läpi hankkeen taustat ja tarpeet sekä asetettiin selkeät tavoitteet ja odotukset. Hanke on suunniteltu vuosille 2024–2026, ja sen tarkoituksena on kehittää tähystystoiminnan ohjeistusta, koulutusta ja yhteistyötä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeen aikataulu ja toimintasuunnitelma. Tavoitteena on edetä suunnitellusti ja saavuttaa hankkeen tavoitteet aikataulussa.

Viestintäkanavat ja -käytännöt määriteltiin, jotta tiedonkulku sujuisi tehokkaasti kaikkien osapuolten välillä. Lentopelastusseuran viestijä Raakel Saarinen kertoi lyhyesti hankkeen viestinnästä ja viestintäkanavista. Viestinnässä käytetään enimmäkseen Lentopelastusseuran viestintäkanavia, ja viestintä tapahtuu sekä sisäisesti että ulkoisesti eri kanavien kautta.

Seuraamalla Lentopelastusseuran sosiaalisen median kanavia pysyt ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Mitä seuraavaksi?

Hanke käynnistyy kunnolla elokuussa, jolloin selvitetään metsäpalojen lentotähystyksen osaamisen kehittämisen nykytilaa ja tarpeita. Lokakuussa on tarkoitus aloittaa koulutussuunnittelu sekä järjestää ohjausryhmän seuraava kokoontuminen. Ohjausryhmään on saatu mukaan paljon alan asiantuntijoita, joiden kanssa työstämme hanketta eteenpäin.

Kokouksessa käsitellyt aiheet ja tehdyt päätökset antavat vahvan pohjan hankkeen jatkotoimille ja metsäpalojen lentotähystyksen kehittämiselle Suomessa. Hanke pyrkii varmistamaan lentotähystystoiminnalla parhaan mahdollisen tuen pelastustoimelle ja edistämään yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen rahoituksesta vastaa Palosuojelurahasto.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Sami Kinnunen, Suomen Lentopelastusseura

Anna Mattila, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous 8.-10.3.2024

Lentopelastusseura järjesti viikonloppuna kevätseminaariin sekä valtuuston kevätkokouksen Viking Linen m/s Gabriellalla. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden syvälliseen keskusteluun ja strategioiden suunnitteluun Lentopelastusseuran ja lentopelastustoiminnan kehittämiseksi.

Lentopelastusseuran nykytila

Seminaarin avasivat Lentopelastusseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Halme ja valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. He esittelivät päivien ohjelman sekä tulevaisuuden näkymiä Lentopelastusseuran toiminnalle. Avauspuheenvuorossa korostettiin tarvetta tiiviimmälle yhteistyölle viranomaisten kanssa.

Seminaarin ensimmäisessä osassa käytiin vilkasta keskustelua tulevan neuvottelukunnan roolista ja sen mahdollisuuksista edistää Lentopelastusseuran näkyvyyttä. Lisäksi tarkasteltiin koulutus- ja valmiustoiminnan nykytilaa sekä katsottiin Lentopelastusseuran strategiaa ajalta 2019-2024. Kevätseminaarin aikana järjestettiin myös KVT-toimikunnan kokous, jossa käsiteltiin ajankohtaisia koulutus- ja valmiusasioita.

Lentopelastusseuran tulevaisuus

Seminaarin toisena päivänä osallistujat pääsivät tulevaisuustyöpajaan, jonka tavoitteena oli luoda visioita ja suunnitelmia Lentopelastusseuran tulevaisuuden kehittämiseksi. Osallistujat jakoivat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitkä ovat Lentopelastusseuran toiminnan vahvuudet ja heikkoudet, millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toiminnassa nähdään ja miten haasteet ratkaistaan. Keskustelusta nousi esille erinomaisia näkökulmia, jotka koottiin ja käydään lävitse Lentopelastusseuran toimistolla seminaarin jälkeen.

Kevätseminaarin lopuksi pidettiin valtuuston kevätkokous. Kevätkokouksessa käytiin lävitse mm. yhdistyksen toimintakertomus viime vuodelta, yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi valtuusto päätti valita hallitukseen Panu Markkasen tilalle hallituskauden 2025 loppuun asti Suomen Liidinpelastajien puheenjohtajan Mika Leppihalmeen.

Toimintakertomus ja vuoden lentopelastaja

Tapahtumassa esiteltiin myös uusi Toimintakertomus 2023, joka antoi kuvan Lentopelastusseuran viime vuoden toiminnasta ja saavutuksista. Lisäksi toimintakertomuksessa ilmoitettiin, että vuoden Lentopelastajaksi on valittu valtuuston puheenjohtaja Jyri Miettinen. Alla muutama sana Jyrin valinnasta:

”Jyri on ollut jo vuosia erittäin aktiivinen sekä kouluttamaan omassa hälytysryhmässään että myös osallistumaan erilaisiin koulutus- ja harjoitustapahtumiin. Pitkän linjan ilmailijana Jyri on onnistunut toimimaan, ja saamaan myös kouluttamansa henkilöt toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti. 

Lentopelastusseuran hallintojärjestelmän uusiuduttua vuonna 2020 Jyri asetettiin epäkiitolliseen tehtävään valtuuston puheenjohtajaksi, tehtävänään nostaa valtuusto tyhjästä Lentopelastusseuran organisaation oleelliseksi osaksi. Hän onnistui tehtävässään erinomaisesti, ja valtuuston siirtyessä toiseen toimintakauteen vuonna 2024 sen toiminta on vakiintunutta ja tehokasta.”

Lentopelastusseuran kevätseminaari ja valtuuston kevätkokous osoittautuivat menestyksekkääksi foorumiksi ajatusten vaihtoon ja yhteistyön syventämiseen lentopelastusalan parissa.