Toiminta

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen ilmatoiminnoista. Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan ja laadukkaaseen koulutukseen. Korostamme osaamista, pätevyyttä ja turvallisuutta.

Lentopelastusseura perustuu jäsenyhdistyksiimme, joita ovat mukaan liittyneet ilmailu- ja lentokerhot sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien ja moottorivarjoliitäjien yhdistykset. Jäsenyhdistysten yhteystiedot löydät täältä.

 

LEKO, UAS ja MOVA

LEKO-hälytysryhmät käyttävät jäsenyhdistysten omistamia tai hallinnoimia lentokoneita. Terveitä, vähintään 16-vuotiaita suomenkielisiä henkilöitä otetaan kiinteäsiipisten nelipaikkaisten lentokoneiden miehistöön, aiempaa ilmailukokemusta ei vaadita.

UAS-hälytysryhmiin voi kuulua kauko-ohjaajana, mikäli hallinnoi tai omistaa tarkoitukseen soveltuvan laitteen, tai kauko-ohjaustähystäjänä, mikäli laitetta ei ole. Joillakin hälytysryhmillä on käytössään ryhmän yhteisiä ilma-aluksia. Laitteeksi käy riittävän laadukas harrastustason laite, lämpökamera on toki erinomainen resurssi.

Seuraan kuuluu myös moottoroidulla varjoliitimellä (MOVA) lentäviä jäseniä, mikäli omistaa sopivan liitimen, on saanut koulutustodistuksen ja omaa riittävän lentokokemuksen, voi hakeutua seuraan MOVA-lentopelastajaksi.

Vapaaehtoiset miehistöt, mukaan lukien UAS- ja MOVA-toimijat, ovat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Valtakunnalliseen päivystyspuhelimeen soittamalla viranomainen voi pyytää avukseen vapaaehtoista ilmasuorituskykyä. Valmiuspäivystäjä vastaa puhelimeen 24/7 ja hälyttää tehtävään sopivia hälytysryhmiä.

Viranomaiset

Kaikki tehtävämme perustuvat viranomaissopimuksiin. Operatiivisia tehtäviä lennetään vain viranomaisen tilauksesta. Toimintamme on Ilmailulain mukaan valtion ilmailua ja tehtävää lentäessään ilma-alus katsotaan valtion ilma-alukseksi.

Tarjoamme viranomaisille koulutettua ja harjoitettua henkilöstöä ja erilaisia ilma-aluksia tukemaan sopimuksilla sovittuja tehtäviä.

Vapepa Savo-Karjalan Arto Laanisen haastattelu.
Video on Karelia ammattikorkean opiskelijoiden tuotantoa.
Kuvaustiimi: Antti Turunen, Jenni Piirainen, Riku Ryynänen ja Vilma Ala-Haavisto.

 

Suomen Lentopelastusseuran valmiuspäällikkö Arto Kupiainen: ”Perustelut, miksi päädyimme Secappiin.”